Aikiyo Fuuka (New Year) (100)

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search


Aikiyo Fuuka
Aikiyo Fuuka (New Year)
Reach affection rank 100 with Fuuka (New Year)
Rarity ⭐⭐⭐ Category Favor